admin

Onbelaste reiskostenvergoeding omhoog per 2023

Al decennia lang was de belastingvrije reiskostenvergoeding 19 cent per kilometer. Sinds 2022 is sprake van een hoge inflatie met sterk gestegen kosten van benzine en openbaar vervoer. In de Voorjaarsnota 2022 werd gesproken over een verhoging naar 21 cent per kilometer in 2023, en 24 cent per kilometer vanaf 2024. In het Belastingplan 2023 […]

 

Onbelaste reiskostenvergoeding omhoog per 2023 Meer lezen »

Hoe hoog is onbelaste reiskostenvergoeding?

Veel werknemers vragen zich af; hoe hoog is de reiskostenvergoeding? Werknemers kunnen van hun werkgever onbelast een vergoeding krijgen voor reizen van en naar het werk en naar zakelijke bestemmingen. Dit is de reiskostenvergoeding. Per 2023 geldt een maximum voor een belastingvrije reiskostenvergoeding van € 0,21 per gereisde kilometer. Daarboven moet er inkomstenbelasting worden betaald.

 

Hoe hoog is onbelaste reiskostenvergoeding? Meer lezen »

reiskostenvergoeding 2022

Welke reiskostenvergoeding in 2022 bij thuiswerken?

Sinds Coronacrisis volledige belastingvrije vaste reiskostenvergoeding ongeacht thuiswerken Sinds de corona-uitbraak werken veel mensen noodgedwongen thuis. Tot en met 2021 was de Belastingdienst coulant, en stond zij toe dat werknemers een vaste reiskostenvergoeding ontvangen, ongeacht of zij wel of niet veel thuiswerken. Ook als werknemers dus de hele week thuis werkten, kregen zij toch de

 

Welke reiskostenvergoeding in 2022 bij thuiswerken? Meer lezen »

reiskostenvergoeding corona

Reiskostenvergoeding tijdens Corona

Werkt u tijdens de coronacrisis thuis, en reist u niet of minder naar uw werk? Dan blijft uw reiskostenvergoeding gewoon onbelast. De Rijksoverheid staat toe dat de vaste reiskostenvergoeding onbelast blijft tijdens de COVID-19 pandemie. Een werkgever hoeft een vaste reiskostenvergoeding niet aan te passen bij een wijziging in het reispatroon van een werknemer. Werkgevers

 

Reiskostenvergoeding tijdens Corona Meer lezen »

Is reiskostenvergoeding belastingvrij?

Uw werkgever mag u een maximaal bedrag per kilometer onbelast vergoeden De Belastingdienst staat werkgevers toe om aan werknemers met een eigen vervoermiddel belastingvrij een reiskostenvergoeding uit te keren. Dit kan belastingvrij tot een maximum van maximaal 19 cent per gereden kilometer, daarboven is het belast met loonbelasting. Er geldt vanuit de overheid geen maximum

 

Is reiskostenvergoeding belastingvrij? Meer lezen »

Heeft u recht op reiskostenvergoeding?

Het staat een werkgever vrij om wel of niet een reiskostenvergoeding aan medewerkers te voldoen, en op welke wijze. Dit wordt vastgelegd in de arbeidsovereenkomst, die doorgaans verwijst naar een CAO of arbeidsvoorwaarden. Daarbij is elke vergoeding of beperking toegestaan. Het verstrekken van een vergoeding voor het woon-werkverkeer is derhalve wel veelvoorkomend, maar niet vanzelfsprekend.

 

Heeft u recht op reiskostenvergoeding? Meer lezen »

Hoe wordt de woon-werk afstand bepaald?

Voor het bepalen van de hoogte van de vaak vaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer, is naast de vergoeding per gereden kilometer, de woon-werk afstand bepalend. Hiervoor hanteert de Belastingdienst als uitgangspunt dat de meest gebruikelijke weg bepalend is. De meest gebruikelijke route hoeft zeker niet altijd de kortste te zijn. Het kan voorkomen dat een langere

 

Hoe wordt de woon-werk afstand bepaald? Meer lezen »

Hoe kunt u uw reiskostenvergoeding berekenen?

Veel werknemers in Nederland krijgen van hun werkgever een vaste vergoeding voor het woon-werkverkeer, ook wel de reiskostenvergoeding genoemd. Kijk na of u recht heeft op deze vergoeding. De vaste vergoeding voor woon-werkverkeer is gebaseerd op a) de overeengekomen vergoeding per gereisde kilometer, deze is doorgaans € 0,19 per km, b) uw woon-werk afstand en

 

Hoe kunt u uw reiskostenvergoeding berekenen? Meer lezen »