Hoe hoog is onbelaste reiskostenvergoeding?

Veel werknemers vragen zich af; hoe hoog is de reiskostenvergoeding? Werknemers kunnen van hun werkgever onbelast een vergoeding krijgen voor reizen van en naar het werk en naar zakelijke bestemmingen. Dit is de reiskostenvergoeding. In 2022 geldt een maximum voor een belastingvrije reiskostenvergoeding van € 0,19 per gereisde kilometer. Daarboven moet er inkomstenbelasting worden betaald.

De vrijstelling voor de vergoeding staat al vele jaren op maximaal € 0,19 per kilometer. Maar in september 2022 zijn er eindelijk geluiden om dit maximum te verhogen. Daarbij speelt uiteraard mee dat de inflatie in 2022 fors hoger is dan voorgaande jaren. In de Voorjaarsnota 2022 werd gesproken over een verhoging naar € 0,21 per kilometer in 2023, en € 0,24 per kilometer vanaf 2023. Op Prinsjesdag in september 2022 zal de regering nieuwe plannen bekend maken. Het is nu afwachten of dan ook eindelijk de maximale belastingvrijstelling voor de reiskostenvergoeding een keer verhoogd wordt.

Let wel; dit betekent nog niet gelijk dat u een hogere reiskostenvergoeding van uw werkgever krijgt. Het enige dat gebeurt, is dat er meer belastingvrij mag worden vergoed. De verwachting is dat in de periode erna, werkgevers en werknemers dit in nieuwe CAO’s of aanpassing van de arbeidsvoorwaarden zullen verwerken.

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.