Hoe kunt u uw reiskostenvergoeding berekenen?

Veel werknemers in Nederland krijgen van hun werkgever een vaste vergoeding voor het woon-werkverkeer, ook wel de reiskostenvergoeding genoemd. Kijk na of u recht heeft op deze vergoeding. De vaste vergoeding voor woon-werkverkeer is gebaseerd op a) de overeengekomen vergoeding per gereisde kilometer, deze is doorgaans € 0,19 per km, b) uw woon-werk afstand en c) een standaard van 214 werkdagen per jaar.

 • a) Reiskostenvergoeding per kilometer; kijk welke kilometervergoeding voor geldend is. Kijk daarvoor in uw arbeidsovereenkomst, uw arbeidsvoorwaarden of CAO. Doorgaans is deze gelijk aan de van belasting vrijgestelde drempel van € 0,19 per gereden kilometer. Deze drempel is per 1 januari 2023 verhoogd naar € 0,21 per gereden kilometer. De vraag is in hoeverre werkgevers de vergoeding verhogen naar deze hogere drempel. Veiligheidshalve gaan wij vooralsnog uit van € 0,19 per gereden kilometer.
 • b) Woon-werk afstand; wat is de afstand volgens de meest gebruikelijke wijze van reizen tussen uw woonlocatie en uw werklocatie?
 • c) Dienstverband; Uitgangspunt is dat een Nederlandse werknemer bij een fulltime dienstverband 214 werkdagen heeft. Een vaste reiskostenvergoeding gaat normaliter van dit aantal dagen uit. Hierbij is al rekening gehouden met kortstondige afwezigheid wegens vakantie, ziekte en verlof. In geval van parttime, dient u deze te corrigeren met het aantal dagen per week dat u werkt. Werkt u 3 in plaats van 5 dagen? Vermenigvuldig dan de 214 werkdagen met 3/5= 60%.

De berekening gaat dan in beginsel als volgt:
Vergoeding per kilometer = € 0,19 euro x Woon-werk afstand x 2 (heen en weer)= 20 km x 2 x 214 dagen gedeeld door 12 maanden = € 135,53 per maand.

 

59 gedachten over “Hoe kunt u uw reiskostenvergoeding berekenen?”

 1. Iedere dag reis ik 15 km heen en 15 km terug. Per week komt dit neer op maar liefst 150 km, en per maand op 600 km. Mijn werkgever wil hiervoor een vergoeding van € 42,80 per maand geven. Dat komt neer op maar € 0,10 per gereden kilometer. Dat is veel lager dan de € 0,19 per kilometer die jullie aangeven. Kan dit zomaar?!

   
  1. In beginsel is uw werkgever vrij om de hoogte van een reiskostenvergoeding te bepalen. Uw werkgever is namelijk niet verplicht om een reiskostenvergoeding te voldoen, tenzij hierover afspraken zijn gemaakt in uw arbeidsvoorwaarden (arbeidsovereenkomst of CAO).

   De genoemde € 0,19 per kilometer betreft de vrijstelling die de Belastingdienst geeft aan een werkgever om belastingvrij te vergoeden aan werknemers. Deze vrijstelling zegt helaas niets over wat werkgever en werknemer met elkaar afspreken.

   Redactie Reiskostenvergoedingberekenen.nl

    
 2. 2 jaar geleden ben ik verhuisd waardoor mijn reisafstand +/- 20km enkel afstand langer werd. Er heeft geen correctie op de reiskosten plaatsgevonden daar ik zelf ben verhuisd.

  Nu verhuist het bedrijf zelf. Dient men nu de reiskosten aan te passen en te rekenen met mijn nieuwe adres als startplaats of mag men aanhouden adres bij aanvang dienstverband. In de overeenkomst en personeelsreglement is hierover niets geregeld.

   
  1. Beste Dave,
   Je hebt de situatie goed geanalyseerd door de arbeidsovereenkomst en personeelsreglement na te lezen. Ik denk dat deze specifieke situatie niet ergens is geregeld, ook niet in een CAO of ander relevant kader. Ik vermoed dat voor de reiskosten het adres bij aanvang dienstverband geldt, aangezien de werkgever bij jouw verhuizing niet bereid is geweest om de extra reisafstand te vergoeden. Je kan dit toch het beste navragen bij de afdeling H&R / Personeelszaken.
   Redactie Reiskostenvergoedingberekenen.nl

    
 3. Ik heb een vraag, als je heel veel voor werk rijdt, is het dan niet zo dat je daar 16 cent per gereden kilometer extra mag over berekenen? CAO evenementenbeveiliging? Wie kan mij helpen?

   
  1. Beste Auke,
   Het antwoord kan je vinden in de CAO evenementenbeveiliging, in artikel 38. Hierin staat dat voor de werknemer de volgende reiskostenregeling geldt. De werknemer reist de eerste 14 kilometer (7 kilometer enkele reis) op eigen kosten. Vervolgens krijgt de werknemer ofwel 0,19 euro per gereden kilometer of 0,10 euro per gereden kilometer, afhankelijk van wat de werkgever in de arbeidsovereenkomst of personeelsregeling heeft opgenomen. Vraag dit na bij de afdeling H&R / Personeelszaken.
   Redactie Reiskostenvergoedingberekenen.nl

    
 4. Volgens het personeels handboek van mijn werkgever geldt de wettelijk maximaal toegestane reiskostenvergoeding van 0,19 voor een afstand van max. 50 km, klopt dit ?
  Is dit heen en terug ?

   
  1. Dag Paul,
   Dit kan kloppen, uw werkgever kan een maximum stellen aan de reisafstand die vergoed wordt. Bijzonder dat niet duidelijk is of het om heen en terug gaat. Als ik uw zin lees, zou ik denken dat het om woon-werkverkeer met een enkel reisafstand van 50 km gaat. Vraag dit na bij de afdeling Personeelszaken.
   Redactie Reiskostenvergoedingberekenen.nl

    
  1. Dag Nadja,
   Extra omrijden mag niet worden meegerekend. De meest gebruikelijke route wordt vergoed. Het gaat daarbij om de meest logische route. Is er geen ander tankstation op de route, en is dit de meest logische wijze om regelmatig van A naar B te reizen met tanken? Dan lijkt me dit een redelijke gang van zaken.
   Redactie Reiskostenvergoedingberekenen.nl

    
 5. ik rij elke dag 11 km en 11km terug, ik zou volgens mijn berekening recht hebben op 44.73 per maand aan vergoeding, echter ik krijg maar de helft elke maand, klopt dit dan wel?

   
  1. Beste bezoeker,
   De berekening gaat in beginsel als volgt; vergoeding per kilometer = € 0,19 euro x Woon-werk afstand x 2 (heen en weer)= 11 km x 2 x 214 dagen x 60% (u werkt 3 dagen) gedeeld door 12 maanden = € 44,73 per maand. Zie onze nadere toelichting voor meer informatie. Wellicht is in uw geval geen sprake van het standaard dienstverband van 214 werkdagen x 60%?
   Redactie Reiskostenvergoedingberekenen.nl

    
 6. Hallo,
  De vestiging waar ik nu werk gaat sluiten en wordt ik dus overgeplaatst en moet nu 60 km heen en 60 terug rijden en krijg hiervoor een dag vergoeding van €7,50 daar kan ik nooit voor reizen! Mag dit zomaar?

   
  1. Beste Marianne,
   Vanuit de Belastingdienst worden hier geen voorwaarden aan gesteld. Dit is een arbeidsrechtelijke afweging. Werkgevers kunnen vaste vergoedingen wijzigen. Waarschijnlijk is sprake van een reorganisatie, en kunt u voor uw vragen terecht bij uw ondernemingsraad. Ook kunt u dit vragen bij uw rechtsbijstandverzekering of een rechtswinkel.
   Redactie Reiskostenvergoedingberekenen.nl

    
 7. Bij deze heb ik even de volgende vraag.
  Hoe zit het met een auto onkosten vergoeding als een werkgever je dus een tankpasje wilt geven voor de daadwerkelijk gereden kilometers te kunnen tanken.
  Want hoe zit het dan met een onkostenvergoeding voor de auto buiten de brandstofkosten als deze auto mijn eigendom is. Maar dat deze dus bedrijfsmatig gebruikt word voor het vervoer gereedschappen en mee te nemen materialen.

   
  1. Beste Frank,
   Het staat een werkgever vrij om maximaal 19 cent per gereden kilometer te vergoeden. Als zij ook brandstof vergoedt, dan is dat te beschouwen als onderdeel van die 19 cent. Je kan dus inderdaad niet EN de maximale vergoeding, EN een tankpas krijgen.
   Overleg met je werkgever hoe je op redelijke wijze binnen het gestelde maximum blijft.
   Redactie Reiskostenvergoedingberekenen.nl

    
 8. Mag je als werknemer zelf bepalen met welk vervoersmiddel je reist als de werknemer en werkgever samen bepaald hebben dat er 0,19 ct de kilometer uitbetaald wordt?

  Dank!

   
  1. Beste lezer,
   U moet hierbij onderscheid maken tussen de Belastingdienst en uw werkgever.
   De Belastingdienst stelt geen voorwaarden aan het vervoersmiddel. Het kan uiteraard wel zo zijn dat de werkgever in de reiskostenregeling eisen stelt aan de wijze van vervoer, bijvoorbeeld dat deze representatief dient te zijn.
   Redactie Reiskostenvergoedingberekenen.nl

    
 9. ik heb een vraag
  ik rij per dag 2x 26 km, dit 4 dagen per week, in de cao staat staat vermeld dat ik recht heb op 0,19 cent
  per km, echter krijg ik uitbetaald 113,83 onbelast.
  klopt dit wel?
  wij hebben uitgerekend 140,95.

   
  1. Dag Ingrid,
   Volgens de reguliere berekeningswijze zou de vergoeding € 140,95 zijn. Ik vermoed dat je werkgever uitgaat van andere parameters? Als ik bijvoorbeeld 22 km invul, kom ik op het bedrag van je werkgever. Ik zou het even navragen bij je afdeling Personeelszaken?
   Redactie Reiskostenvergoedingberekenen.nl

    
 10. Theo Beemsterboer

  Van waar naar waar worden de KM’s vergoed?
  Ik woon in Hoorn en werk in Amsterdam. Nu krijg ik een vergoeding van de grens van Hoorn naar de grens van Amsterdam.
  Ik moet heel Hoorn door en in Amsterdam moet ik naar het centrum. In Hoorn woon ik aan de kant van Enkhuizen, ik woon daar al toen ik deze vergoeding kreeg.

   
  1. Beste Theo,
   Zoals al vaker gesteld op deze website; iedere werkgever is vrij of en hoeveel reiskosten zij vergoedt, tenzij dit in een CAO of iets dergelijks is geregeld. Het komt vreemd over om te rekenen vanuit de grens van een gemeente.
   Ik zou dit toch nog eens met de afdeling Personeelszaken bespreken.
   Redactie Reiskostenvergoedingberekenen.nl

    
 11. Ik werk 5 dagen in de week en heb een enkele reis van 37 km. Als ik gebruik maak van jullie berekening dan krijg ik precies de vergoeding die jullie ook berekenen. De werkgever houdt dus rekening met de 214 werkdagen waarbij ook een aftrek is voor vakantiedagen en ziektedagen. Ik heb echter 25 vakantiedagen en 13 ADV dagen.

  Nu vraagt mijn werkgever om een aantal bovenwettelijke (vrije) dagen te verkopen. Ik heb daarbij gevraagd of ik dan voor de verkoop van deze dagen ook reiskostenvergoeding krijg. Dit omdat ik vaker naar het kantoor moet komen. Mijn werkgever heeft dit verzoek afgewezen en verwezen naar de wettelijke dagen.
  Is dit redelijk? Zo nee waar kan ik dan informatie vinden die me hiermee zou kunnen helpen dit te onderbouwen. Ik kan er namelijk niet veel van vinden op internet.

   
  1. Beste Rick,
   Bij het gemiddelde aantal werkdagen bij een fulltime dienstverband van 214 werkdagen is rekening gehouden met een gangbaar aantal vakantiedagen. Terwijl in verschillende branches verschillende hoeveelheden vakantiedagen gelden, wordt toch voor iedereen 214 werkdagen aangehouden. Het is een forfaitair bepaald aantal. Het is niet gebruikelijk om specifiek iets meer of iets minder vakantiedagen daarop te verrekenen. Ik denk dus dat uw werkgever bedoelt dat hij bij verkoop van enkele vakantiedagen niet de reiskostenvergoeding gaat aanpassen. Stel dat u enkele vakantiedagen bijkoopt, zou dan ook een lagere reiskostenvergoeding willen laten berekenen? Wij denken dat het antwoord erin is gelegen dat de omvang van de reiskostenvergoeding forfaitair bepaald is, los van het exacte aantal vakantiedagen, en dat daarom iets meer of minder vakantiedagen niet relevant is. Uitzondering daarop vormt uiteraard als het om enorme aantallen vakantiedagen (bijvoorbeeld meer dan 25 extra vakantiedagen in een jaar) gaat.
   Redactie Reiskostenvergoedingberekenen.nl

    
 12. Een collega woont 3 km. van haar werk (enkele reis), heen en terug is dit dus 6 km. per dag x 3 werkdagen. Echter de collega gaat in haar pauze ook naar huis, daardoor zijn de werkelijke kilometers 12 per dag. Mag de heen en terugreis in de pauze ook worden meegenomen?

   
  1. Dag Peter, een goede vraag. Ook voor deze vraag geldt dat het antwoord moet worden gevonden in de arbeidsvoorwaarden. Deze kilometers lijken ons niet onderdeel van de belastingvrije ruimte om te vergoeden; daar wordt voor woon-werk verkeer eenmaal per werkdag uitgegaan.
   Redactie Reiskostenvergoedingberekenen.nl

    
 13. ik reis voor mijn werk 55 kilometer heen en 55 kilometer terug. in mijn contract staat dat de eerste
  24 kilometer (12 kilometer enkele reis) op eigen kosten is. kan dit?

   
  1. Redactie Reiskostenvergoedingberekenen.nl

   Dag Rik,
   Ja, dat kan. Een werkgever kan een reiskostenvergoeding onder voorwaarden verstrekken. Kijk wel in de arbeidsvoorwaarden of CAO of hierover iets geregeld is.
   Redactie Reiskostenvergoedingberekenen.nl

    
 14. Forfait vraagje

  Beste,
  Vorig jaar had ik recht op 24 vakantie dagen en een woon-werk vergoeding van 0,19 per km.
  Werkgever gaat uit van 214 dagen forfaitaire vergoeding.

  Ik heb 12 maal een hele vakantie gehad. De rest van de dagen in halve-snipperdagen opgenomen; die dagen reed ik dus wel heen-en-weer.
  Hierdoor mis ik 12 maal € 0,19 maal 2*27 km = €112
  Werkgever wil dit verschil compenseren. Mag ‘vrijwillig’ positief worden afgeweken van de forfaitaire 214 dagen?

   
  1. Beste Jan,

   Er mag positief worden afgeweken van de forfaitaire 214 werkdagen in een jaar. De Belastingdienst geeft aan; ‘Als u aannemelijk kunt maken dat het aantal dagen van 214 hoger is (ten minste 25%), mag u uitgaan van het hogere aantal dagen.‘ Er is dus een uitzonderingsmogelijkheid om een hogere belastingvrije vergoeding te geven in geval van een daadwerkelijk hoger aantal werkdagen.
   Echter, dit geldt alleen voor een substantiële afwijking van 25% extra werkdagen. Ik weet niet of in jouw geval er genoeg extra werkdagen zijn om voor de uitzondering in aanmerking te komen.

   Verder is belangrijk dat de afwijking aannemelijk kan worden gemaakt. Wij denken dat dan een rittenregistratie alsmede een urenregistratie of nauwkeurig bijgehouden agenda zal volstaan. En uiteraard mits uw werkgever hiervoor openstaat, hetgeen bij u het geval is.

   Let wel voor alle lezers; voorgaande vraag betreft een specifiek geval waarin de werkgever bereid is de reiskostenvergoeding speciaal aan te passen. Wij kunnen ons voorstellen dat de meeste werkgevers aan alle werknemers een gelijke reiskostenvergoeding zullen willen verstrekken op basis van algemeen geldende forfaitaire uitgangspunten zoals het aantal werkdagen, en niet genegen zullen zijn om per werknemer specifieke extra vergoedingen beschikbaar te stellen.

   Redactie Reiskostenvergoedingberekenen.nl

    
   1. Beste

    Mijn werkgever wil 0.14eurocent betalen per km aan een max van 50km perdag maar mijn werkverkeer is 53km per rit dus heen en terug 106kms per dag. Worden de rest van de kms ook terugbetaald bij de fiscale uitruil dus maw 0.19eurocent op een totaal van 106 kms – de al betaalde kmvergoeding door de werkgever en dat verschil word dan belast waardoor 59.2 % overblijft neem ik aan van dat totaal getal?

    Ik vroeg me dus af worden er meer kms terug fiscaal uitruil vergoed dus alle rest boven de 50km per dag ?

    Alvast bedankt en een fijne avond.

    Met vriendelijke groeten

     
    1. Beste Jamal,
     Naar onze mening is er geen fiscale uitruil. Je krijgt van je werkgever een reiskostenvergoeding van € 0,14 per gereisde kilometer tot een maximum van 50 km per dag. Die wordt dus belastingvrij gegeven. Dat jij meer kilometers reist, is voor jouw rekening. De werkgever of Belastingdienst gaan daar volgens ons niets aan veranderen.
     Redactie Reiskostenvergoedingberekenen.nl

      
 15. Hallo,

  CAO ziekenhuis-o,o8 ct per km voor zowel de heen- als terugreis.
  De maximale reisafstand is gebaseerd op een enkele reisafstand van 30 km

  Kunt u mij vertellen wat hier nu precies staat? Want ik begrijp hieruit dat als je bv totaal 80 km per dag rijdt, je max 30 km heen en 30 km terug krijgt vergoed, of ben ik nou gek?

   
  1. Beste Ciska,
   Wij lezen inderdaad de tekst net zoals jij; er wordt €0,08 per gereisde kilometer vergoed tot maximaal 30 km heen en 30 km terug.
   Redactie Reiskostenvergoedingberekenen.nl

    
   1. Waarom is de reiskosten vergoeding van cao ziekenhuizen dan maar 8 cent, dan snap ik niet… Is wel echt veel minder dan 19 cent. Is hier een reden voor?

     
 16. Hallo,

  Het is bijna het einde van het jaar. Het gehele jaar 2017 heb ik mijn eigen reiskosten zelf betaald (OV reizen). Ik werk 5 dagen in de week. Nu is er een nieuwe tegemoet komende (fiscale) regeling bij mijn opdrachtgever dat ik mijn vakantiebijslag (50%) kan inruilen voor reiskostenvergoeding. Is het daarmee verstandig om dit nog te declareren deze maand of kom ik beter uit voor het nieuwe jaar? Vakantiebijslag neem je ook het nieuwe jaar in voordat het vakantiegeld in mei wordt uitbetaald. Op welke manier is het voor mij voordelig en krijg ik meer reiskosten vergoed?

  Help me uit de brand.

  Groetjes,
  Eveline

   
 17. Geachte heer/mevrouw,
  Bij de berekening van deze vergoeding wordt uitgegaan van 214 dagen. Hoe komt u hieraan?
  Wij kennen 24 vrije dagen en hebben geen cao. Hoe is dan de berekening bij 0,19 p/km?
  Met vriendelijke groet,
  René

   
  1. Beste Rene,
   Zie : https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HL/thema_s-vervoer_en_reiskosten.html
   “Een werknemer reist bij deze methode in een jaar vermoedelijk in minstens 36 weken voor zijn werk naar een vaste plek. Voor de berekening van de vaste onbelaste vergoeding gaat u uit van 214 werkdagen in een jaar. Hierbij is al rekening gehouden met kortstondige afwezigheid wegens vakantie, ziekte en verlof. Als u aannemelijk kunt maken dat het aantal dagen van 214 hoger is (ten minste 25%), mag u uitgaan van het hogere aantal dagen.”
   Met vriendelijke groet,
   Redactie Reiskostenvergoedingberekenen.nl

    
 18. Beste admin,

  Ik heb een vraag, ik reis elke dag 54 km heen naar mijn werk en 54 km terug, en ik krijg een vergoeding van mijn werkgever die hoger is dan de bedrag die ik ontvang maar minder dan €0,19 per km.
  De vraag is: word de extra bedrag berekend als inkomen? Special dat ik nog toeslagen van de belastingdienst krijg.

  Alvast bedankt

   
  1. Beste Silvia,
   Het hangt er vanaf welke arbeidsvoorwaarden u bent overeengekomen. In die arbeidsvoorwaarden (met eventueel een verwijzing naar een CAO) staat of en hoeveel reiskosten u vergoed krijgt.
   Redactie Reiskostenvergoedingberekenen.nl

    
   1. Bedankt voor het antwoord, ik heb nog niets getekend bij mijn nieuwe werkgever. Ze hebben alleen salaris bekend gemaakt en dat ik onder de 10 km val en dat het wettelijk niet mag om onder de tien km reiskosten te geven, ik heb gister de belastingdienst gebeld en heb te horen dat ik 9.7 km af mag ronden naar tien km en het dus aftrekbaar is. Klopt dit dat werkgever het naar boven mag afronden, alles wat boven de 9.5 km is.

     
    1. Beste Silvia,
     Je werkgever stelt dat er voor de reiskostenvergoeding wettelijk een minimale woon-werk afstand zou gelden. Het is naar onze informatie niet het geval dat er vanuit de Belastingdienst of de wet een minimum geldt. De Belastingdienst geeft op haar website nota bene rekenvoorbeelden van woon-werkverkeer van 8 km en 9 km. Misschien bedoelt je werkgever dat zij vanuit haar arbeidsvoorwaarden (en eventuele CAO) zelf een minimum woon-werk afstand voor de reiskostenvergoeding aanhoudt. Daarin is de werkgever vrij. Ik zou je bevindingen op een vriendelijke manier delen met de werkgever en kijken of je er zo samen uit kunt komen.
     Redactie Reiskostenvergoedingberekenen.nl

      
 19. Vraag: mijn werkgever betaalt mij voor 4 dagen reiskosten per week. Ik werk echter 1 dag thuis en men wil nu die reiskosten corrigeren met terugwerkende kracht. Mag dat zomaar en tot hoever kan men dit terug corrigeren? Deze thuiswerkdag is altijd vast.

   
 20. Hallo,

  In mijn contract staat dat mijn reiskosten pas worden vergoed bij een reisafstand van meer dan 10km.
  Ik reis elke werkdag met het openbaar vervoer, de reisafstand is dan 11 km. Mijn werkgever geeft aan dat mijn reiskosten niet worden vergoed omdat de reisafstand met de auto 9.8 km is. Ik ben het oneens met de berekening van de reisafstand woon-werk.

  Mag de reisafstand met openbaar vervoer met de auto worden berekend?

  Alvast bedankt voor uw antwoord.

   
  1. Beste Wen,

   Het is een vrije keuze van de werkgever hoeveel en op welke wijze zij een reiskostenvergoeding wil verstrekken. Daarbij kan de werkgever het standpunt innemen dat zij voor de reisafstand uit wil gaan van de gebruikelijke route per auto. Dit los van het gegeven dat het de werknemer vrijstaat op welke wijze die reist. Meestal staat de reiskostenvergoeding niet alleen opgenomen in je arbeidsovereenkomst, maar staat hier meer over vermeld in de arbeidsvoorwaarden of CAO voor alle medewerkers.

   Redactie Reiskostenvergoedingberekenen.nl

    
 21. Hallo,
  Ik werk smorgens op de psz en smiddags op de bso tussendoor ga ik naar huis omdat ik 1 uur en 45 minuten geen “dienst” heb. Ik rij dus op zo’n dag twee keer heen en terug. Maar in mijn regeling krijg ik 1 keer retour vergoed. Hoe zit dit en heb ik geen recht op twee keer retour als er zoveel tijd tussen mijn diensten zitten?

   
 22. Hallo,

  Ik ben eigenaar van 2 BV’s die in hetzelfde kantoor zitten en veel dezelfde klanten hebben. Mijn auto heb ik prive en ik vergoed mijzelf 19ct per kilometer. Als ik naar kantoor ga of naar een klant voor beide BV’s: Mag ik dan mijzelf vanuit beide BV’s 19 ct p/km netto uitkeren?
  Hartelijke groet,
  Wouter

   
 23. Hallo,

  Ik werk 4 dagen in de week op 2 verschillende locaties (verpleeghuizen). De twee locaties waar ik werk zijn:
  – Dichtbij met een afstand van 2,5 km (voor 2 dagen in de week)
  – Ver weg met een afstand van 12,1 km (voor 2 dagen in de week)

  Nu maken zijn dus een berekening (2 x 2,5) + (2 x 12,1) / 4 (voor de 4 dagen in de week) = 7,3 km.

  Ze berekenen dus nu een gemiddelde per dag per week. Mag dit? In mijn CAO staat:

  Hoogte tegemoetkoming
  2. De hoogte van de tegemoetkoming woon-werkverkeer is gebaseerd op de kosten die je moet maken om eenmaal per werkdag van je huisadres naar je werklocatie te reizen en weer terug, gebaseerd op de laagste klasse van het openbaar vervoer en de kosten voortvloeiend uit het gebruik van brug, tunnel of veer, tot een maximum van € 144,60 per maand (niveau januari 2021). Op het bedrag van de vergoeding komt je eigen bijdrage van € 68,68 (niveau januari 2021) in mindering.

  Hopelijk kan je mij hier verder bij helpen!

   
 24. Hallo,
  Momenteel betalen wij als werkgever reiskosten rekening houdend met 214 werkdagen. Echter willen we dit aan laten passen naar ((52×5)-25 vakantiedagen) 235 dagen en dan alleen betalen per aanwezige dag, achteraf. Wie bijv een week ziek is krijgt dan ook geen reiskosten, wie nooit ziek is zal dus niet gekort worden op reiskosten. Mogen we dit aanpassen of is het verplicht vast te houden aan de 214 werkdagen?
  Alvast bedankt.

   
  1. Hallo,
   U bent als werkgever vrij om reiskosten te vergoeden naar eigen inzicht. Voor een belastingvrije vergoeding is een forfait gesteld van 214 werkdagen. Naar onze indruk kan een werkgever van dit forfait afwijken indien de werkgever dit kan aantonen. De werkgever dient dan een gedegen en gedetailleerde administratie te voeren. Zeker weten we het niet, dus we raden nu aan om advies te inwinnen bij uw fiscaal adviseur.
   Redactie reiskostenvergoedingberekenen.nl

    
 25. Martin Rekelhof

  Goedemorgen,
  Ik heb vraag over parttimers die gedeeltelijk thuis werken.
  Stel een parttimer werkt 4 dagen per week waarvan 2 dagen thuiswerkdag. Is de berekening dan :
  1) reiskosten per dag * 214 dagen *4/5 *2/4
  2) reiskosten per dag * 214 dagen * 2/5 ?

  Met vriendelijke groet, Martin

   
  1. Beste Martin,
   Je twee mogelijkheden hebben dezelfde rekenkundige uitkomst! eerst maal 4 werkdagen en dat halveren is hetzelfde als direct maal 2 werkdagen.
   Redactie

    
 26. Als ik mijn werkdagen e ngereden kilometers invul in jullie Reiskostenvergoeding berekenaar, dan zou ik recht hebben op € 124,69 maar ik krijg € 62,35 wat precies de helft is.
  Het lijkt er op dat er een vermenigvuldiging teveel zit in jullie berekening, dit is jullie berekening:

  De berekening gaat dan in beginsel als volgt:
  Vergoeding per kilometer = € 0,19 euro x Woon-werk afstand x 2 (heen en weer)= 20 km x 2 x 214 dagen gedeeld door 12 maanden = € 135,53 per maand.

  Zowel achter Woon-werk afstand als achter het resultaat na het = teken staat x2. Dit lijkt er 1 teveel te zijn waardoor jullie rekentool twee keer zoveel aangeeft als dat men krijgt.
  Zie ik dit correct?

   
  1. Hoi Mads,
   Dank voor je reactie. De rekentool geeft niet twee keer teveel aan.
   De som is € 0,19 x 20 km x 2 x 214 dagen / 12 mnd = € 135,53 per maand
   In de rekentool dien je de woon-werk afstand in km’s als enkele reis aan te geven. In het rekenvoorbeeld is de woon-werk afstand 20 km, en wordt er per werkdag dus 40 km gereisd. Is het zo begrijpelijk?
   Redactie Reiskostenvergoedingberekenen.nl

    

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *