Site pictogram Reiskostenvergoeding berekenen

Onbelaste reiskostenvergoeding omhoog per 2023

Al decennia lang was de belastingvrije reiskostenvergoeding 19 cent per kilometer. Sinds 2022 is sprake van een hoge inflatie met sterk gestegen kosten van benzine en openbaar vervoer. In de Voorjaarsnota 2022 werd gesproken over een verhoging naar 21 cent per kilometer in 2023, en 24 cent per kilometer vanaf 2024. In het Belastingplan 2023 wordt aangekondigd dat de drempel per 1 januari 2023 omhoog gaat naar 21 cent per kilometer en per 1 januari 2024 naar 22 cent per kilometer. Per 1 januari 2023 is de onbelaste reiskostenvergoeding verhoogd van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. Er is de afgelopen tijd gediscussieerd over wat een passende stijging van de onbelaste reiskostenvergoeding zou moeten zijn. Is de verhoging van 2 cent per kilometer wel voldoende? Kortgezegd is bij de verhoging niet gekeken naar vervoerswijze, maar wat er budgettair mogelijk is.

Onbelaste drempel van 19 naar 21 cent in 2023

En nu gebeurt het eindelijk; de Rijksoverheid heeft per 1 januari 2023 de van belasting vrijgestelde drempel voor de reiskostenvergoeding verhoogd van 19 cent naar 21 cent per gereden kilometer. De belastingvrijstelling geldt nog steeds voor de vergoeding voor reiskosten voor woon-werkverkeer en ander zakelijk verkeer.

Gaat reiskostenvergoeding in 2023 omhoog?

De vraag is in hoeverre werkgevers op gelijke wijze de reiskostenvergoeding aan werknemers verhogen naar deze hogere drempel. Wij gaan bij de berekening op onze website vooralsnog uit van € 0,21 per gereden kilometer.

Reiskostenvergoeding 2024

Per 1 januari 2024 zal de vergoeding verder worden verhoogd naar € 0,22 per kilometer.

Mobiele versie afsluiten