Author Archives: admin

Reiskostenvergoeding tijdens Corona

Werkt u tijdens de coronacrisis thuis, en reist u niet of minder naar uw werk? Dan blijft uw reiskostenvergoeding gewoon onbelast. De Rijksoverheid staat toe dat de vaste reiskostenvergoeding onbelast blijft tijdens de COVID-19 pandemie. Een werkgever hoeft een vaste reiskostenvergoeding niet aan te passen bij een wijziging in het reispatroon van een werknemer.

Werkgevers mogen de reiskostenvergoeding gelijk houden, waarbij zij mogen uitgaan van het reispatroon waarop de vergoeding gebaseerd was Daarbij gelden twee voorwaarden. De eerste voorwaarde is dat de maatregelen vanwege de coronacrisis nog gelden. De tweede voorwaarde is dat de vaste reiskostenvergoeding vóór 13 maart 2020 is toegekend.

Reiskostenvergoeding tijdens Corona doorbetaald mag wel, maar hoeft niet

Let wel; dit alles gaat er dus over dat de werkgever de reiskostenvergoeding onbelast mag uitkeren, ook al wordt er niet gereisd. De werkgever is niet verplicht om de reiskosten te blijven vergoeden. Dat hangt af van de gemaakte arbeidsafspraken, die normaliter zijn vastgelegd in het bedrijfsreglement, CAO of arbeidsovereenkomst. Je kan de betaling dus niet afdwingen als het niet is overeengekomen.

 

Is reiskostenvergoeding belastingvrij?

Uw werkgever mag u een maximaal bedrag per kilometer onbelast vergoeden
De Belastingdienst staat werkgevers toe om aan werknemers met een eigen vervoermiddel belastingvrij een reiskostenvergoeding uit te keren. Dit kan belastingvrij tot een maximum van maximaal 19 cent per gereden kilometer, daarboven is het belast met loonbelasting. Er geldt vanuit de overheid geen maximum voor het aantal kilometers. Werkgevers kunnen deze vergoeding geven voor reizen die relevant zijn voor het werk. Dus zakelijk reizen, van de vaste standplaats naar het adres van een klant of project, alsmede voor woon-werk reizen. Het maakt daarbij niet uit welk vervoermiddel de werknemer gebruikt.

Relevant: reiskosten belast, belasting over reiskosten.

 

Heeft u recht op reiskostenvergoeding?

Het staat een werkgever vrij om wel of niet een reiskostenvergoeding aan medewerkers te voldoen, en op welke wijze. Dit wordt vastgelegd in de arbeidsovereenkomst, die doorgaans verwijst naar een CAO of arbeidsvoorwaarden. Daarbij is elke vergoeding of beperking toegestaan. Het verstrekken van een vergoeding voor het woon-werkverkeer is derhalve wel veelvoorkomend, maar niet vanzelfsprekend. Een medewerker heeft recht op een reiskostenvergoeding van zijn werkgever, als dat overeengekomen is in de arbeidsovereenkomst of CAO.

In Nederland mogen werkgevers maximaal 19 cent per daadwerkelijk gemaakte kilometer belastingvrij uitkeren aan werknemers. Maar dat zegt in formele zin niets over wat werkgevers en werknemers met elkaar afspreken. In de praktijk baseren echter veel werkgevers wel op de reiskostenvergoedingsregeling op deze belastingvrijstelling van € 0,19 per kilometer. Normaliter krijgen medewerkers een vergoeding voor woon-werkverkeer, waarbij de reisafstand wordt bepaald op basis van de meest gebruikelijke weg. Soms wordt een minimum en maximum gehanteerd van bijvoorbeeld tenminste 10 kilometer, en ten hoogste 100 kilometer reisafstand.

Wilt u weten of u recht heeft op een vergoeding voor reiskosten? Kijk dan in uw arbeidsovereenkomst alsmede de CAO of arbeidsvoorwaarden die voor uw dienstverband gelden. Zijn deze stukken niet duidelijk? Vraag het dan na bij de afdeling Personeelszaken of Human Resources (H&R) van uw werkgever. Daarnaast kunt u uiteraard contact opnemen met uw rechtsbijstandverzekeraar of een rechtshulpwinkel bij u in de buurt.

 

Hoe wordt de woon-werk afstand bepaald?

Voor het bepalen van de hoogte van de vaak vaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer, is naast de vergoeding per gereden kilometer, de woon-werk afstand bepalend. Hiervoor hanteert de Belastingdienst als uitgangspunt dat de meest gebruikelijke weg bepalend is.

De meest gebruikelijke route hoeft zeker niet altijd de kortste te zijn. Het kan voorkomen dat een langere route sneller of logischer is. Bijvoorbeeld, vaak is een route via de snelweg weliswaar langer, maar tegelijk ook sneller, logischer en daarmee gangbaarder, hetgeen wil zeggen dat de meeste mensen met het betreffende vervoermiddel op het betreffende tijdstip deze route prefereren ten opzichte van een alternatief via provinciale / secundaire wegen, die door dorpen met stoplichten en dergelijke heengaat.

Het is verstandig om bij twijfel navraag te doen bij de Belastingdienst. Overigens, de Belastingdienst bepaalt niet de hoogte van de reiskostenvergoeding, alleen in hoeverre deze belastingvrij kan worden verstrekt. Het kan zo zijn dat uw werkgever hier anders tegenaan kijkt. Heeft u een meningsverschil met uw werkgever over de woon-werk afstand? Wij stellen dan voor om het standpunt van de Belastingdienst in te winnen en aan uw werkgever voor te leggen.

Minimum of maximum aan reiskostenvergoeding?

Vaak hanteert een werkgever een minimale woon-werk afstand van 10 kilometer alvorens een vergoeding wordt verstrekt. Doorgaans hanteren werkgevers geen maximum, maar dit hangt af van uw arbeidsovereenkomst of CAO, daarin kunnen andere afspraken zijn overeengekomen.

Relevant: afstand woon werkverkeer berekenen, woon werkverkeer, berekening kilometers woon werkverkeer, km woon werkverkeer berekenen, afstand meten werk, afstand woon werk berekenen, bepalen reisafstand woon werkverkeer, fuscale reisafstand, woon werk afstand hoe meten.

 

Hoe kunt u uw reiskostenvergoeding berekenen?

Veel werknemers in Nederland krijgen van hun werkgever een vaste vergoeding voor het woon-werkverkeer, ook wel de reiskostenvergoeding genoemd. Kijk na of u recht heeft op deze vergoeding. De vaste vergoeding voor woon-werkverkeer is gebaseerd op a) de overeengekomen vergoeding per gereisde kilometer, deze is doorgaans € 0,19 per km, b) uw woon-werk afstand en c) een standaard van 214 werkdagen per jaar.

  • a) Reiskostenvergoeding per kilometer; kijk welke kilometervergoeding voor geldend is. Kijk daarvoor in uw arbeidsovereenkomst, uw arbeidsvoorwaarden of CAO. Doorgaans is deze gelijk aan de van belasting vrijgestelde drempel van € 0,19 per gereden kilometer.
  • b) Woon-werk afstand; wat is de afstand volgens de meest gebruikelijke wijze van reizen tussen uw woonlocatie en uw werklocatie?
  • c) Dienstverband; Uitgangspunt is dat een Nederlandse werknemer bij een fulltime dienstverband 214 werkdagen heeft. Een vaste reiskostenvergoeding gaat normaliter van dit aantal dagen uit. Hierbij is al rekening gehouden met kortstondige afwezigheid wegens vakantie, ziekte en verlof. In geval van parttime, dient u deze te corrigeren met het aantal dagen per week dat u werkt. Werkt u 3 in plaats van 5 dagen? Vermenigvuldig dan de 214 werkdagen met 3/5= 60%.

De berekening gaat dan in beginsel als volgt:
Vergoeding per kilometer = € 0,19 euro x Woon-werk afstand x 2 (heen en weer)= 20 km x 2 x 214 dagen gedeeld door 12 maanden = € 135,53 per maand.

Relevant: berekenen reiskosten woon werk, km vergoeding 2018 berekenen, reiskostenvergoeding 2016 berekenen, hoe bereken je reiskosten, yhs-fh_lsonsw, reiskosten woon-werkverkeer, dw beste site voor km vergoeding, enkele reis maal 2 reiskosten, reiskostenvergoeding lager dan 19 cent.

 

Hoe zit het met fiets, openbaar vervoer of carpoolen?

Openbaar vervoer

Reist u met openbaar vervoer? Dan kan uw werkgever u op twee verschillende wijzen vergoeden. Dan wel op basis van de werkelijke kosten van het openbaar vervoer, dan wel een vaste reiskostenvergoeding van € 0,19 per gereisde kilometer.

Fiets

Het maakt niet uit hoe u reist. Bepalend is of u met een eigen vervoersmiddel reist, of met een vervoersmiddel dat ter beschikking is gesteld door uw werkgever. In geval van eigen vervoer kunt u belastingvrij een reiskostenvergoeding ontvangen, in het andere geval is dat niet mogelijk.

Per 1 januari 2020 is er een nieuwe regeling voor een fiets van de zaak. U kunt als werknemer een leasefiets van de zaak krijgen via uw werk voor het woon-werkverkeer. De bijtelling is 7 procent, wat ongeveer neerkomt op zo’n € 5,- per maand voor een fiets van € 2.000,-. Dit betreft een vervoersmiddel dat is verstrekt door de werkgever, waarmee u dus geen reiskostenvergoeding krijgt voor de dagen dat u met die fiets naar het werk gaat.

Carpoolen

Bij carpoolen geldt ongeveer hetzelfde principe. Rijdt u met uw auto, en neemt u een collega mee? Dan kunt u een belastingvrije reiskostenvergoeding ontvangen. In sommige gevallen kan ook uw collega een vergoeding ontvangen.

Lees meer in de bibliotheek van de Belastingdienst over Vervoer- en reiskosten.